Home

Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Brief lid / fractie; Brief van het lid Tellegen inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Van Veen

Gepubliceerd op: 20-06-2016

Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Brief lid / fractie; Brief van het lid Tellegen inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Van Veen

Gegevens

Identifier
kst-34007-11
Vergaderjaar
2015-2016
Dossiernummer
34007
Download
Kenmerken