Home

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen); Amendement; Amendement van het lid Aukje de Vries dat regelt dat de uitzondering op de maximale variabele beloning van 20% van de vaste beloning voor personen die werken onder de verantwoordelijkheid van een moedermaatschappij van een groep met een internationaal karakter en zetel in Nederland, inhoudende een plafond van 100%, van toepassing is indien over een periode van vijf aaneengesloten jaren ten minste 50% van alle onder de verantwoordelijkheid van de betreffende moedermaatschappij werkzame personen gedurende ten minste drie van die vijf jaren in hoofdzaak werkzaam waren buiten Nederland

Gepubliceerd op: 17-10-2014

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen); Amendement; Amendement van het lid Aukje de Vries dat regelt dat de uitzondering op de maximale variabele beloning van 20% van de vaste beloning voor personen die werken onder de verantwoordelijkheid van een moedermaatschappij van een groep met een internationaal karakter en zetel in Nederland, inhoudende een plafond van 100%, van toepassing is indien over een periode van vijf aaneengesloten jaren ten minste 50% van alle onder de verantwoordelijkheid van de betreffende moedermaatschappij werkzame personen gedurende ten minste drie van die vijf jaren in hoofdzaak werkzaam waren buiten Nederland

Gegevens

Identifier
kst-33964-39
Vergaderjaar
2014-2015
Dossiernummer
33964
Download
Kenmerken