Home

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

Gepubliceerd op: 05-02-2014

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

Gegevens

Identifier
kst-33861-3
Vergaderjaar
2013-2014
Dossiernummer
33861
Download
Kenmerken