Home

Wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium ; Amendement; Amendement van het lid Bisschop dat regelt dat bestuursdwang ook mogelijk is indien de gemeente een ernstig vermoeden heeft dat sprake is van telen, bereiden, bewerken, verwerken of vervaardigen van middelen als beschreven in de Opiumwet

Gepubliceerd op: 05-03-2014

Wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium ; Amendement; Amendement van het lid Bisschop dat regelt dat bestuursdwang ook mogelijk is indien de gemeente een ernstig vermoeden heeft dat sprake is van telen, bereiden, bewerken, verwerken of vervaardigen van middelen als beschreven in de Opiumwet

Gegevens

Identifier
kst-33798-9
Vergaderjaar
2013-2014
Dossiernummer
33798
Download
Kenmerken