Home

Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeervoorschriften, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet in verband met de digitalisering van de handhaving van veelvoorkomende overtredingen (Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen); Voorstel van wet; Voorstel van wet

Gepubliceerd op: 16-07-2013

Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeervoorschriften, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet in verband met de digitalisering van de handhaving van veelvoorkomende overtredingen (Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen); Voorstel van wet; Voorstel van wet

Gegevens

Identifier
kst-33697-2
Vergaderjaar
2012-2013
Dossiernummer
33697
Download
Kenmerken