Home

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013) ; Brief regering; Reactie op het Actal-advies regeldruk in de kinderopvang

Gepubliceerd op: 15-04-2013

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013) ; Brief regering; Reactie op het Actal-advies regeldruk in de kinderopvang

Gegevens

Identifier
kst-33538-16
Vergaderjaar
2012-2013
Dossiernummer
33538
Download
Kenmerken