Home

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens); Nota van Verbetering

Gepubliceerd op: 22-05-2015

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens); Nota van Verbetering

Gegevens

Identifier
kst-33509-H
Vergaderjaar
2014-2015
Dossiernummer
33509
Download
Kenmerken