Home

Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën); Motie; Motie van het lid Van Hijum over het voorkomen van uitstel of afstel van investeringen

Gepubliceerd op: 17-04-2013

Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën); Motie; Motie van het lid Van Hijum over het voorkomen van uitstel of afstel van investeringen

Gegevens

Identifier
kst-33416-19
Vergaderjaar
2012-2013
Dossiernummer
33416
Download
Kenmerken