Home

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën ; Motie; Motie van de leden Harbers en Plasterk over instemming met het deelakkoord begroting 2013

Gepubliceerd op: 05-10-2012

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën ; Motie; Motie van de leden Harbers en Plasterk over instemming met het deelakkoord begroting 2013

Gegevens

Identifier
kst-33400-6
Vergaderjaar
2012-2013
Dossiernummer
33400
Download
Kenmerken