Home

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening ; Brief regering; Reactie op amendementen van het lid Voortman m.b.t. de nareistermijn (Kamerstuk 33 293, nrs. 18 en 19) en een nadere toelichting inzake verwestering

Gepubliceerd op: 25-04-2013

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening ; Brief regering; Reactie op amendementen van het lid Voortman m.b.t. de nareistermijn (Kamerstuk 33 293, nrs. 18 en 19) en een nadere toelichting inzake verwestering

Gegevens

Identifier
kst-33293-21
Vergaderjaar
2012-2013
Dossiernummer
33293
Download
Kenmerken