Home

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende bevoegdheden tot interventie bij financiële ondernemingen in problemen (Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen); Amendement; Amendement van het lid Irrgang over de rechten van depositohouders bij overdracht

Gepubliceerd op: 06-02-2012

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende bevoegdheden tot interventie bij financiële ondernemingen in problemen (Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen); Amendement; Amendement van het lid Irrgang over de rechten van depositohouders bij overdracht

Gegevens

Identifier
kst-33059-9
Vergaderjaar
2011-2012
Dossiernummer
33059
Download
Kenmerken