Home

Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Amendement; Amendement van het lid Van Bochove over een verplichte, algemeen geldende, governance code voor iedere toegelaten instelling

Gepubliceerd op: 12-04-2012

Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Amendement; Amendement van het lid Van Bochove over een verplichte, algemeen geldende, governance code voor iedere toegelaten instelling

Gegevens

Identifier
kst-32769-17
Vergaderjaar
2011-2012
Dossiernummer
32769
Download
Kenmerken