Home

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011); Amendement; Amendement Van Vliet over het niet verlengen van de termijn waarbinnen bij doorverkoop van een onroerende zaak om teruggave van OVB verzocht kan worden

Gepubliceerd op: 08-11-2010

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011); Amendement; Amendement Van Vliet over het niet verlengen van de termijn waarbinnen bij doorverkoop van een onroerende zaak om teruggave van OVB verzocht kan worden

Gegevens

Identifier
kst-32504-23
Vergaderjaar
2010-2011
Dossiernummer
32504
Download
Kenmerken