Home

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond; Brief Presidium; Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State naar aanleiding van het amendement van het lid Krol over toevoegen van leeftijd als non-discriminatiegrond

Gepubliceerd op: 11-02-2020

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond; Brief Presidium; Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State naar aanleiding van het amendement van het lid Krol over toevoegen van leeftijd als non-discriminatiegrond

Gegevens

Identifier
kst-32411-13
Vergaderjaar
2019-2020
Dossiernummer
32411
Download
Kenmerken