Home

Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Amendement; Amendement van het lid Slob, over het geven van een indicatie in de startbeslissing

Gepubliceerd op: 23-05-2011

Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Amendement; Amendement van het lid Slob, over het geven van een indicatie in de startbeslissing

Gegevens

Identifier
kst-32377-9
Vergaderjaar
2010-2011
Dossiernummer
32377
Download
Kenmerken