Home

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Motie; Motie Van Gerven en Jacobi over een gezondheidsonderzoek voor omwonenden van bollengebieden

Gepubliceerd op: 16-02-2011

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Motie; Motie Van Gerven en Jacobi over een gezondheidsonderzoek voor omwonenden van bollengebieden

Gegevens

Identifier
kst-32372-30
Vergaderjaar
2010-2011
Dossiernummer
32372
Download
Kenmerken