Home

Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Memorie van antwoord

Gepubliceerd op: 13-09-2011

Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Memorie van antwoord

Gegevens

Identifier
kst-32250-E
Vergaderjaar
2010-2011
Dossiernummer
32250
Download
Kenmerken