Home

Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers; Verslag (nader, tweede nader etc.); Nader verslag

Gepubliceerd op: 14-09-2011

Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers; Verslag (nader, tweede nader etc.); Nader verslag

Gegevens

Identifier
kst-32220-10
Vergaderjaar
2010-2011
Dossiernummer
32220
Download
Kenmerken