Home

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Brief minister ter aanbieding van het Meerjarenbeleidsplan Kadaster (MBP 2010-2014) inclsief de begroting 2010 en de meerjarenraming

Gepubliceerd op: 19-12-2009

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Brief minister ter aanbieding van het Meerjarenbeleidsplan Kadaster (MBP 2010-2014) inclsief de begroting 2010 en de meerjarenraming

Gegevens

Identifier
kst-32123-XI-53
Vergaderjaar
2009-2010
Dossiernummer
32123-XI
Download
Kenmerken