Home

Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten; Amendement; Amendement van het lid Verhoeven over het onderbrengen van het toezicht op de collectieve beheersorganisaties bij de NMa.

Gepubliceerd op: 14-02-2012

Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten; Amendement; Amendement van het lid Verhoeven over het onderbrengen van het toezicht op de collectieve beheersorganisaties bij de NMa.

Gegevens

Identifier
kst-31766-12
Vergaderjaar
2011-2012
Dossiernummer
31766
Download
Kenmerken