Home

Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb. 2005, 310); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Jacobi (t.v.v. 30 862, nr. 75)

Gepubliceerd op: 24-05-2012

Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb. 2005, 310); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Jacobi (t.v.v. 30 862, nr. 75)

Gegevens

Identifier
kst-30862-79
Vergaderjaar
2011-2012
Dossiernummer
30862
Download
Kenmerken