Home

Wijziging Leerplichtwet 1969 m.b.t. criteria voor scholen bedoeld in art. 1, onderdeel b, subonderdeel 3 van de wet; Advies en nader rapport

Gepubliceerd op: 24-07-2006

Wijziging Leerplichtwet 1969 m.b.t. criteria voor scholen bedoeld in art. 1, onderdeel b, subonderdeel 3 van de wet; Advies en nader rapport

Gegevens

Identifier
kst-30652-4
Vergaderjaar
2005-2006
Dossiernummer
30652
Download
Kenmerken