Home

Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg c.s. ter vervanging van nr. 29 over het opnemen van een horizonbepaling in de wet

Gepubliceerd op: 13-02-2013

Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg c.s. ter vervanging van nr. 29 over het opnemen van een horizonbepaling in de wet

Gegevens

Identifier
kst-30372-45
Vergaderjaar
2012-2013
Dossiernummer
30372
Download
Kenmerken