Home

Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Motie van het lid De Hoop c.s. over in gesprekken met de concessiehouder bij tariefverhogingen voor de spits een vrijstelling voor mensen met een laag inkomen afdwingen

Gepubliceerd op: 03-11-2022

Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Motie van het lid De Hoop c.s. over in gesprekken met de concessiehouder bij tariefverhogingen voor de spits een vrijstelling voor mensen met een laag inkomen afdwingen

Gegevens

Identifier
kst-29984-1046
Vergaderjaar
2022-2023
Dossiernummer
29984
Download
Kenmerken