Home

Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004; Amendement dat beoogt de extra zorgkosten deels te dekken uit een verhoging van de premieopbrengst AWBZ met 130 mln, door premie te heffen over alle belastingschijven

Gepubliceerd op: 08-12-2003

Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004; Amendement dat beoogt de extra zorgkosten deels te dekken uit een verhoging van de premieopbrengst AWBZ met 130 mln, door premie te heffen over alle belastingschijven

Gegevens

Identifier
kst-29200-XVI-120
Vergaderjaar
2003-2004
Dossiernummer
29200-XVI
Download
Kenmerken