Home

Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 i.v.m. Europeesrechtelijke verplichtingen; Amendement over fysieke compenserende maatregelen voor Vogel- en Habitatrichtlijngebieden

Gepubliceerd op: 26-01-2004

Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 i.v.m. Europeesrechtelijke verplichtingen; Amendement over fysieke compenserende maatregelen voor Vogel- en Habitatrichtlijngebieden

Gegevens

Identifier
kst-28171-55
Vergaderjaar
2003-2004
Dossiernummer
28171
Download
Kenmerken