Home

Gezondheid en milieu; Motie; Motie van het lid Wassenberg c.s. over het niet-verlenen van een lozingsvergunning voor PFOA

Gepubliceerd op: 17-05-2019

Gezondheid en milieu; Motie; Motie van het lid Wassenberg c.s. over het niet-verlenen van een lozingsvergunning voor PFOA

Gegevens

Identifier
kst-28089-128
Vergaderjaar
2018-2019
Dossiernummer
28089
Download
Kenmerken