Home

Huurbeleid; Brief minister bij Besluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte en het Besluit beheer sociale-huursector (Stb. 2005, 220)

Gepubliceerd op: 12-05-2005

Huurbeleid; Brief minister bij Besluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte en het Besluit beheer sociale-huursector (Stb. 2005, 220)

Gegevens

Identifier
kst-27926-58
Vergaderjaar
2004-2005
Dossiernummer
27926
Download
Kenmerken