Home

Planologische Kernbeslissing Vijfde Nota ruimtelijke ordening; Motie inzake uitbreiding aantal beschermde gebieden op grond van bijzondere ecologische waarden (EHS)

Gepubliceerd op: 24-04-2002

Planologische Kernbeslissing Vijfde Nota ruimtelijke ordening; Motie inzake uitbreiding aantal beschermde gebieden op grond van bijzondere ecologische waarden (EHS)

Gegevens

Identifier
kst-27578-91
Vergaderjaar
2001-2002
Dossiernummer
27578
Download
Kenmerken