Home

Voorstel van wet van de leden Huys, Van Waning, O.P.G. Vos c.s. tot wijziging van de Visserijwet 1963; Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State

Gepubliceerd op: 25-03-1998

Voorstel van wet van de leden Huys, Van Waning, O.P.G. Vos c.s. tot wijziging van de Visserijwet 1963; Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State

Gegevens

Identifier
kst-25795-4
Vergaderjaar
1997-1998
Dossiernummer
25795
Download
Kenmerken