Home

Partiële herziening Planologische Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid; Motie inzake mogelijkheden voor bouwen in lagere dichtheden en via individueel opdrachtgeverschap

Gepubliceerd op: 29-04-1998

Partiële herziening Planologische Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid; Motie inzake mogelijkheden voor bouwen in lagere dichtheden en via individueel opdrachtgeverschap

Gegevens

Identifier
kst-25180-76
Vergaderjaar
1997-1998
Dossiernummer
25180
Download
Kenmerken