Home

Wijziging Tracéwet mbt toepassing en nadere inpassing hogere-waardenbesluiten krachtens Wet geluidhinder; Voorstel van wet

Gepubliceerd op: 25-09-1996

Wijziging Tracéwet mbt toepassing en nadere inpassing hogere-waardenbesluiten krachtens Wet geluidhinder; Voorstel van wet

Gegevens

Identifier
kst-25018-1
Vergaderjaar
1996-1997
Dossiernummer
25018
Download
Kenmerken