Home

Gemeentewet en Waterschapswet: wijz. ivm het kwijtschelden van belastingschulden door gemeenten en waterschappen; Motie m.b.t. het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid

Gepubliceerd op: 06-12-1995

Gemeentewet en Waterschapswet: wijz. ivm het kwijtschelden van belastingschulden door gemeenten en waterschappen; Motie m.b.t. het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid

Gegevens

Identifier
kst-24158-7
Vergaderjaar
1995-1996
Dossiernummer
24158
Download
Kenmerken