Home

Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Uitstel toezending BNC-fiche inzake het voorstel COM (2015) 636, verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad

Gepubliceerd op: 11-01-2016

Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Uitstel toezending BNC-fiche inzake het voorstel COM (2015) 636, verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad

Gegevens

Identifier
kst-22112-2048
Vergaderjaar
2015-2016
Dossiernummer
22112
Download
Kenmerken