Home

Wijziging Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn nr. 2005/85/EG (minimumnormen procedures in lidstaten voor toekenning of intrekking vluchtelingenstatus); Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Justitie

Gepubliceerd op: 16-10-2007

Wijziging Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn nr. 2005/85/EG (minimumnormen procedures in lidstaten voor toekenning of intrekking vluchtelingenstatus); Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Justitie

Gegevens

Identifier
kst-20072008-30976-B
Vergaderjaar
2007-2008
Dossiernummer
30976
Download
Kenmerken