Home

Inwerkingtreding Wijziging van het Varkensbesluit (herstructurering varkenshouderij) (Stb. 214); Brief minister met verzoek om spoedige behandeling Wetsvoorstel door Eerste Kamer, i.v.m. naderend zomerreces

Gepubliceerd op: 26-06-1998

Inwerkingtreding Wijziging van het Varkensbesluit (herstructurering varkenshouderij) (Stb. 214); Brief minister met verzoek om spoedige behandeling Wetsvoorstel door Eerste Kamer, i.v.m. naderend zomerreces

Gegevens

Identifier
kst-19971998-25953-366
Vergaderjaar
1997-1998
Dossiernummer
25953
Download
Kenmerken