Home

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Gemeente- en Provinciefonds, te weten: de motie-Van Velzen/Van Raak over niet verlagen van de veiligheidsmiddelen voor gemeenten (32123 VI, nr. 24); en de motie-Heijnen over een redelijke bandbreedte bij de leges voor de bouwvergunning (32123 B, nr. 9)

Gepubliceerd op: 13-03-2010

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Gemeente- en Provinciefonds, te weten: de motie-Van Velzen/Van Raak over niet verlagen van de veiligheidsmiddelen voor gemeenten (32123 VI, nr. 24); en de motie-Heijnen over een redelijke bandbreedte bij de leges voor de bouwvergunning (32123 B, nr. 9)

Gegevens

Identifier
h-tk-20092010-31-2895
Vergaderjaar
2009-2010
Download
Kenmerken