Home

Stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over een nadere adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur, te weten: de motie-Peters/Van der Ham over extra geld en het bijstellen van de ambities uit 'Kunst van leven' (31482, nr. 2); de motie-Van der Ham c.s. over het gratis openstellen van alle musea voor kinderen (31482, nr. 3); de motie-Van Leeuwen over de inzet van de gereserveerde 50 mln. voor de realisatie van de basisinfrastructuur (31482, nr. 4)

Gepubliceerd op: 11-06-2008

Stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over een nadere adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur, te weten: de motie-Peters/Van der Ham over extra geld en het bijstellen van de ambities uit 'Kunst van leven' (31482, nr. 2); de motie-Van der Ham c.s. over het gratis openstellen van alle musea voor kinderen (31482, nr. 3); de motie-Van Leeuwen over de inzet van de gereserveerde 50 mln. voor de realisatie van de basisinfrastructuur (31482, nr. 4)

Gegevens

Identifier
h-tk-20072008-6446-6446-1
Vergaderjaar
2007-2008
Download
Kenmerken