Home

Vervolg debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 6 december 2007 over de evaluatie van de Meststoffenwet en over een aantal moties, te weten: - de motie-Snijder-Hazelhoff/Koopmans over het niet aanscherpen van de stikstofgebruiksnormen op kleigronden (28385, nr. 96); - de motie-Snijder-Hazelhoff over het niet aanscherpen van de stikstofgebruiksnormen op zand- en lössgronden (28385, nr. 97); - de motie-Snijder-Hazelhoff/Koopmans over een uitzonderingspositie voor kalkrestproducten van de suikerindustrie (28385, nr. 98); - de motie-Van der Vlies c.s. over pilots met mineralenconcentraat uit (on)vergiste mest (28385, nr. 99); - de motie-Polderman over experimenten met gesloten kringloopsystemen (28385, nr. 100)

Gepubliceerd op: 20-02-2008

Vervolg debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 6 december 2007 over de evaluatie van de Meststoffenwet en over een aantal moties, te weten: - de motie-Snijder-Hazelhoff/Koopmans over het niet aanscherpen van de stikstofgebruiksnormen op kleigronden (28385, nr. 96); - de motie-Snijder-Hazelhoff over het niet aanscherpen van de stikstofgebruiksnormen op zand- en lössgronden (28385, nr. 97); - de motie-Snijder-Hazelhoff/Koopmans over een uitzonderingspositie voor kalkrestproducten van de suikerindustrie (28385, nr. 98); - de motie-Van der Vlies c.s. over pilots met mineralenconcentraat uit (on)vergiste mest (28385, nr. 99); - de motie-Polderman over experimenten met gesloten kringloopsystemen (28385, nr. 100)

Gegevens

Identifier
h-tk-20072008-3083-3084
Vergaderjaar
2007-2008
Download
Kenmerken