Home

Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2008 (31200 XI), te weten de motie-Vermeij c.s. over een integrale structuurvisie op de Randstad (31200 XI, nr. 30)

Gepubliceerd op: 28-01-2008

Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2008 (31200 XI), te weten de motie-Vermeij c.s. over een integrale structuurvisie op de Randstad (31200 XI, nr. 30)

Gegevens

Identifier
h-tk-20072008-2424-2425
Vergaderjaar
2007-2008
Download
Kenmerken