Home

Vragen van het lid Sterk aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie over de twijfels van ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de haalbaarheid van het inburgeringsbeleid (mondelinge vragenuur)

Gepubliceerd op: 26-11-2003

Vragen van het lid Sterk aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie over de twijfels van ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de haalbaarheid van het inburgeringsbeleid (mondelinge vragenuur)

Gegevens

Identifier
h-tk-20032004-1701-1702
Vergaderjaar
2003-2004
Download
Kenmerken