Home

Stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over de JBZ-raad, te weten de gewijzigde motie-Halsema c.s. over het naleven van de rechtsnormen van het EVRM (23490, nr. 280) en de motie-Van der Laan c.s. over het beschermingsniveau van bilaterale verdragen (23490, nr. 279)

Gepubliceerd op: 12-06-2003

Stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over de JBZ-raad, te weten de gewijzigde motie-Halsema c.s. over het naleven van de rechtsnormen van het EVRM (23490, nr. 280) en de motie-Van der Laan c.s. over het beschermingsniveau van bilaterale verdragen (23490, nr. 279)

Gegevens

Identifier
h-tk-20022003-4233-4233
Vergaderjaar
2002-2003
Download
Kenmerken