Home

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het gevangeniswezen: - de motie-Rietkerk over een plan van aanpak met onorthodoxe maatregelen (28162, nr. 1); - de motie-Rietkerk over structurele middelen voor voldoende personeel DJI (28162, nr. 2)

Gepubliceerd op: 21-12-2001

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het gevangeniswezen: - de motie-Rietkerk over een plan van aanpak met onorthodoxe maatregelen (28162, nr. 1); - de motie-Rietkerk over structurele middelen voor voldoende personeel DJI (28162, nr. 2)

Gegevens

Identifier
h-tk-20012002-2681-2681
Vergaderjaar
2001-2002
Download
Kenmerken