Home

Behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met uitsluiting van huisaansluitingen (31540); het wetsvoorstel Implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden) (32027); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2010 (32123 I); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2010 (32123 IIA); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2010 (32123 IIB), en een reeks andere wetsvoorstellen (32123 III t/m 32123 XVIII, 32123 A t/m 32123 G, 32222 IIA t/m 32222 XVIII, en 322222 A t/m 32222 t/m G)

Gepubliceerd op: 12-02-2010

Behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met uitsluiting van huisaansluitingen (31540); het wetsvoorstel Implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden) (32027); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2010 (32123 I); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2010 (32123 IIA); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2010 (32123 IIB), en een reeks andere wetsvoorstellen (32123 III t/m 32123 XVIII, 32123 A t/m 32123 G, 32222 IIA t/m 32222 XVIII, en 322222 A t/m 32222 t/m G)

Gegevens

Identifier
h-ek-20092010-16-641
Vergaderjaar
2009-2010
Download
Kenmerken