Home

Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 25 februari 2005 te Den Haag tot stand gekomen Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), met Protocol (Trb. 2005, 96) (30403)

Gepubliceerd op: 22-05-2006

Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 25 februari 2005 te Den Haag tot stand gekomen Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), met Protocol (Trb. 2005, 96) (30403)

Gegevens

Identifier
h-ek-20052006-1235-1235-2
Vergaderjaar
2005-2006
Download
Kenmerken