Home

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het gebrek aan bescherming van burgers tegen dierenrechtenterroristen. (Ingezonden 13 augustus 2007)

Gepubliceerd op: 23-10-2007

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het gebrek aan bescherming van burgers tegen dierenrechtenterroristen. (Ingezonden 13 augustus 2007)

Gegevens

Identifier
ah-tk-20072008-227
Vergaderjaar
2007-2008
Download
Kenmerken