Home

Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over vergunningen voor proefvelden met gentech mais. (Ingezonden 5 maart 2008)

Gepubliceerd op: 24-04-2008

Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over vergunningen voor proefvelden met gentech mais. (Ingezonden 5 maart 2008)

Gegevens

Identifier
ah-tk-20072008-2047
Vergaderjaar
2007-2008
Download
Kenmerken