Home

Vragen van de leden Hamer, Depla en Timmer (allen PvdA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de gevolgen van de wijkherstructurering voor de Waarbeekschool in Hengelo. (Ingezonden 20 maart 2006)

Gepubliceerd op: 19-04-2006

Vragen van de leden Hamer, Depla en Timmer (allen PvdA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de gevolgen van de wijkherstructurering voor de Waarbeekschool in Hengelo. (Ingezonden 20 maart 2006)

Gegevens

Identifier
ah-tk-20052006-1259
Vergaderjaar
2005-2006
Download
Kenmerken