Home

Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de staatssecretarissen van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken over veiligheid in de horeca. (Ingezonden 2 november 2004)

Gepubliceerd op: 28-12-2004

Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de staatssecretarissen van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken over veiligheid in de horeca. (Ingezonden 2 november 2004)

Gegevens

Identifier
ah-tk-20042005-616
Vergaderjaar
2004-2005
Download
Kenmerken