Home

Vragen van het lid Leers (CDA) aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het coördinatiepunt bouwbeleid. (Ingezonden 22 januari 1999)

Gepubliceerd op: 17-02-1999

Vragen van het lid Leers (CDA) aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het coördinatiepunt bouwbeleid. (Ingezonden 22 januari 1999)

Gegevens

Identifier
ah-tk-19981999-759
Vergaderjaar
1998-1999
Download
Kenmerken